Kwestionariusze Klasa Wobec Mnie – Ja Wobec Klasy

Elżbieta Zwierzyńska, Andrzej Matuszewski, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Podczas pobytu w szkole dzieci spontanicznie zdobywają wiedzę dotyczącą kontaktów z innymi. Uczą się funkcjonowania wśród ludzi. Ponadto przyswajają sobie normy, które obowiązują w społeczeństwie. Interakcje, które zachodzą między dziećmi stają się dla nich źródłem poznania siebie samych. Niektórym przychodzi to z łatwością i bardzo szybko odnajdują się w nowym otoczeniu, zaprzyjaźniają się z kolegami i koleżankami z klasy. Są jednak osoby, którym przychodzi to z trudnością. Nie potrafią się przystosować, są źle odbierani przez rówieśników.


Rezultatem tych procesów zachodzących w szkole jest przystosowanie się do nich dziecka. Jeżeli przychodzi mu to z trudem, ma problemy z nawiązywaniem interakcji i potrzebna jest pomoc psychologa lub pedagoga mamy do czynienia z przejawem nieprzystosowania społecznego.

 

Co mierzy?

Kwestionariusz „Klasa wobec mnie”, „Ja wobec klasy” pozwala określić poziom nieprzystosowania ucznia w klasie.

Narzędzie składa się z zestawu dwóch kwestionariuszy. Pierwszy dotyczy zachowań  kolegów i koleżanek z klasy wobec badanego i nosi nazwę „Klasa wobec mnie” (A). Drugi bada przekonania dzieci dotyczące własnych zachowań wobec kolegów i koleżanek z klasy i nosi nazwę „Ja wobec klasy” (B). Wynik obliczony na podstawie tych dwóch kwestionariuszy stanowi ogólną miarę nieprzystosowania społecznego dziecka w klasie szkolnej.

Przeciętnie czas wypełnienia obydwu kwestionariuszy wynosi około pół godziny. Nie jest ograniczony- ważne, aby badany udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.

Kwestionariusz jest przeznaczony do badań indywidualnych. Jeżeli stosuje się go w grupie należy mieć świadomość dłuższego czasu ich wypełniania i zadbać o to by dzieci nie porozumiewały się między sobą.

 

Dla kogo?

Dla:

  • Uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI)
  • Uczniów gimnazjów (klasy I-III)

 

Zastosowanie:

Dla szkół podstawowych i gimnazjów dla uczniów, którzy mają problemy z przystosowaniem się i nawiązaniem relacji z klasą.

W poradniach psychologiczno- pedagogicznych przy pracy z dziećmi, które mają trudności w kontaktach z innymi.

 

Bibliografia: Kwestionariusze Klasa wobec mnie, Ja wobec klasy. Podręcznik., E. Zwierzyńska, A. Matuszewski, (2006). Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.